สร้างคำถาม

เพื่อนของคุณรู้จักคุณดีแค่ไหน

สวัสดีค่ะคุณ... กรุณาตอบคำถามต่อไปนี้

ข้อที่ 1

ข้อที่ 2

ข้อที่ 3

ข้อที่ 4

ข้อที่ 5